Representations of Trauma, Memory-layered pictures and repetitive play in art therapy with children (Czech translation by Lucia Simoncicova).

Caroline Case

Abstract


Clánok skúma urcité spolocné témy objavujúce sa v terapii s traumatizovanými detmi, ktorých spomienky na signifikantné životné udalosti nie sú pre ne vedome alebo verbálne dostupné, rovnako ako ani pre ich terapeuta. Tieto deti môžu spociatku vytvárat viacvrstvové obrázky a/alebo môžu prehrávat repetitívne scenáre v piesku alebo pri hre s hrackami. Viacvrstvové obrázky sú v rámci terapie postupne vyjadrované, a to tým, ako sa rozvíja budovanie dôvery a kontejnmentu. Hra týchto detí je neobvyklá v prvom rade v tom, že je doprevádzaná len nepatrnými prejavmi emócií a casto sa koncí bez jasného záveru. Udalosti, ktoré sa odohrávajú medzi dietatom a terapeutom v terapeutickej miestnosti alebo niekedy aj v živote dietata mimo terapie, môžu byt katalyzátorom znovuoživenia prežitej traumy z minulosti. To umožnuje traumu verbalizovat a následne o nej spolocne premýšlat, cím sa zmiernia pretrvávajúce symptómy. Tieto témy sú demonštrované prostredníctvom analýzy terapie so sedemrocným chlapcom. Tým, ktorí pracujú s detmi v chudobných mestských štvrtiach poznacených depriváciou a sociálnou exklúziou, bude takýto typ výkladu známy. Chlapec vykazoval tažkosti s traumatickými spomienkami a s dosiahnutím aktívneho seba ponatia, co pramenilo z protektívneho vztahu s jeho matkou. Tieto tažkosti sú bližšie rozoberané so špeciálnym dôrazom na zmenu v prenose najprv v obrázkoch tohto chlapca a neskôr v prenose pri hre s terapeutkou ako s materinským objektom a s terapeutkou ako s otcovským objektom. Clánok nadväzuje na súcasné texty skúmajúce obrazy a ich stvárnovanie v terapeutických vztahoch (Case 2009; Case 2009a predložené k publikácii).

Klúcové slová: žial, viacvrstvové obrázky, strašidelné domy, spomienka, repetitívna hra, stvárnovanie, domáce násilie, popôrodná depresia.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.